HPV

Vad är HPV?

Livmoderhalscancer orsakas Humant Papillomvirus (HPV). HPV är ett virus som kan överföras sexuellt. Det är vanligt förekommande och de flesta människor som har eller haft sex får en HPV-infektion någon gång i livet. Oftast läker HPV-virus ut av sig själv, men om man får en kvarstående infektion utvecklas det ofta cellförändringar med tiden. Cellförändringar kan om de får kvarstå obehandlade vidareutvecklas till cancer. Det är en process som tar lång tid, 10–15 år eller mer.

Vad menas med att det HPV i mitt cellprov?

Mer än hälften av alla svårvärderade och lätta cellförändringar innehåller HPV. Sedan 2008 används tilläggs-testning med HPV om cellprovet visar svårvärderade eller lätta cellförändringar hos kvinnor över 35 års ålder. Svårvärderade och lätta cellförändringar som inte innehåller HPV har ingen ökad risk för cancer och behöver inte utredas. Om cellförändringen innehåller HPV utreds den av gynekolog på vanligt sätt.