Om Registret

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne inrättade 2006-02-28 ett Regionalt Register för det Gynekologiska Cellprovtagningsprogrammet (Regionalt Cellprovtagningsregister) med uppdrag att mäta kvalitet, bedriva kvalitetsutveckling och att årligen återrapportera till HSN om cellprovtagningsprogrammets utveckling.

Motsvarande Regionala Cellprovtagningsregister bedrivs på andra håll i landet vanligen vid Onkologiskt Centrum (OC) och för ändamålet inrättades därför en funktionsmässig filial till OC som i beslutet från HSN organisatoriskt lades under laboratoriemedicindivisionen vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Hälso och sjukvårdsledningen uppdrog till professor Joakim Dillner att ansvara för registret. Dessutom uppdrogs till överläkare Bengt Y. Walles, Kvinnokliniken, Kristianstad att via en av honom utsedd allsidigt sammansatt styrgrupp återföra kvalitetsanalyser till verksamheten och genomföra behövliga åtgärder

Joakim Dillner är registeransvarig för cervixregistret

Övriga medarbetare som arbetar på registret är:

Överläkare Kaj Bjelkenkrantz

Databasadministratör:

Maria Anderberg

Projektassistent:

Annie Domanski